merhaba@sendloop.com (850) 300 3300 Yardım
Sendloop

Kullanım Şartları

Sendloop (“Sendloop”) aracılığıyla, web sitesi işletenlere ve diğer bireylere ziyaretçi e-postalarını toplamak ve online e-posta kampanyaları yaratmak, lanse etmek ve yönetmek amacıyla değişik araçlar ve kaynaklar sunmaktayız (“Hizmetler”). Hizmetler, istenmeyen e-postaların (bazen “spam” olarak da adlandırılır) gönderilmesi için kullanılamaz. Lütfen Anti-SPAM Politikamız’ı inceleyin. Aşağıdaki metin, Hizmetler’in kullanımı için uyulması gerekli olan kayıt ve şartlardır. Ücretsiz Üyelik sayfasındaki ya da ilk defa giriş yaptıktan sonra karşınıza gelecek olan “Sendloop Kullanım Şartları’nı okudum. Bu kayıt ve şartları kabul ediyorum.” kutucuğunu işaretleyerek Kullanım Şartları, Anti-Spam Politikası ve Gizlilik Politikası’ndan oluşan bu kayıt ve şartları kabul etmiş oluyorsunuz; ve sizinle Sendloop arasında bir sözleşme (“Sözleşme”) akdedilmiş oluyor. Bu Sözleşme’nin bir kopyası Sendloop veritabanında saklanacak olup bu metne sizin erişmeniz de mümkün olacaktır. Hizmetler’i kullanarak, en az onsekiz (18) yaşında olduğunuzu ve Hizmetler’i kullanıyor olmanızın hiçbir kanunu ya da mevzuatı herhangi şekilde ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz. Onsekiz (18) yaşından küçük olduğunuzu düşünmemize yol açacak bir sebep ortaya çıkarsa, üyeliğiniz herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın iptal edilecektir.

Hizmetler ve Destek

 1. Hizmetler, Sendloop tarafından tadil edilebilecek bu Sözleşme’ye ve Sendloop’un zaman zaman tesis edip yayınlayabileceği yönerge, kural ya da işletme politikalarına bağlı olarak sağlanmaktadır. Tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere Sendloop bu Sözleşme’nin güncellenmiş versiyonlarını sitede yayınlayarak ya da size haber vererek, Sözleşme’nin hükümlerini değiştirebilir, Hizmetler’in herhangi bir kısmını ya da tüm hükümlerini kaldırabilir ya da revize edebilir. Söz konusu tüm değişiklikler, Hizmet hakkındaki revize Sözleşme’nin yayınlanmasıyla yürürlüğe girer.
 2. Hizmetler, ancak ilgili mevzuat uyarınca bağlayıcı sözleşme yapma ehliyetine sahip kişiler tarafından kullanılabilir. Yukarıda bahsedilen hususlara halel gelmeden, Hizmetler 18 yaşın altında kişilerce kullanılamayacaktır. Bu niteliği haiz değilseniz, lütfen Hizmetler’i kullanmayın.
 3. Hizmetler; kurumsal web sitesi sahiplerine, küçük işletme sahiplerine ve belirli camialara hitap eden sitelere web sitesi ziyaretçilerinin üye yapılması, ziyaretçilerin üye olmalarına ilişkin verilerin toplanması ve elde edilmesi, ve ziyaretçiler ve diğer hedef kitleyle e-posta iletişiminin kurulup yönetilmesine imkan sağlar.
 4. Hem gönderilen e-posta adedi hem de transfer edilen veri KByte sayısı Sendloop tarafından ölçülmektedir. Normal Sendloop hesapları size limitsiz e-posta gönderme olanağı tanır. Her bir mesajın toplam KByte veri transferi 100 KB’den daha fazla olamaz.
 5. Tüm e-posta gönderim ücretleri her an değişebilir. Anti-Spam Politikası’nın ihlal edilmesi dışında bir sebeple bir hesabın kapatılması dışındaki haller hariç olmak üzere, Sendloop’a Sendloop için ödenmiş olan hiçbir ücret geri ödenmez. Yetkili Sendloop temsilcisiyle aranızda başka bir ödeme anlaşması yapılmamış olması halinde, Hizmetler’in ödemesi geçerli bir kredi kartıyla yapılacaktır. İşbu Sözleşme ile, bir kampanyayı 50’den fazla kişiye göndermeniz halinde Sendloop’un kredi kartınızdan ilgili bedeli çekmesini onaylıyorsunuz. Ücretlerin Amerikan Doları cinsinden ödenmesi gerekmektedir. Herhangi bir sebeple Sendloop kredi kartınızdan otomatik ödemeyi gerçekleştiremezse, size e-posta aracılığıyla haber verilecektir. Tüm fiyatlar değişebilir ve zaman zaman Ücret Listesi’ni incelemek ve Sendloop tarafından değiştirilmiş ücretlerden haberdar olmak sizin sorumluluğunuzdadır.
 6. Tüm hesaplar için, ücretin ödenmemesi ya da ücretin ödeme onayının yanlış zamanda verilmiş olması sebebiyle hesabın inaktif hale gelmesinden sonra müşteri hesabı tekrar aktif hale getirmek isterse, Sendloop bunun için bir ücret talep edebilir.
 7. Hizmetler’i kullanabilmek için, kayıt sayfasındaki kayıt formunu doldurmanız gerekmektedir. Kayıt formunda talep edilmiş olduğu üzere, kendiniz hakkında doğru, geçerli, güncel ve tam bilgi vermeyi kabul etmektesiniz. Kayıt sürecinin bir parçası olarak, Sendloop hesabınız için bir e-posta adresi ve şifre belirlemeniz gerekmektedir. Hesabınızın, şifrelerinizin ve dosyalarınızın güvenliğini sağlamaktan ve hesabınızın ve Hizmetler’in adınıza kullanılmasından siz sorumlusunuz. Sendloop, uygun bulmadığı hesapları kaydetmeme ya da iptal etme hakkına sahiptir.
 8. HTML üretim araç çeşitlerinin çokluğu sebebiyle Sendloop HTML mesajlarının tüm alıcıların e-posta programlarına düzgün olarak teslim edileceğini garanti edememektedir. Sendloop, sunucularımız aracılığıyla gönderilen tüm e-posta mesajlarının e-posta standartlarına uygun olmasını sağlamak için elinden gelen tüm çabayı göstermektedir, fakat değişik HTML oluşturma araçlarının çokluğu sebebiyle, mesajların tüm e-posta platformlarında tutarlı görüneceğini garanti edemiyoruz. En iyi sonuçlara ulaşmak için, Sendloop, W3C standartlarına uyumlu HTML üreten HTML editörlerinin kullanılmasını tavsiye etmekte, fakat hiçbir şekilde garanti etmemektedir.

Kısıtlamalar ve Sorumluluklar

 1. Bu, Hizmetler için yapılmış bir Sözleşme’dir ve bu Sözleşme ile hiçbir yazılıma ilişkin lisansa hak kazanmış olmuyorsunuz. Doğrudan ya da dolaylı olarak: Hizmetler’in ya da Hizmetler’de ya da Hizmetler aracılığıyla bulunan kaynak kodunu, amaç programı, altyapıyı, fikirleri, algoritmaları, ya da Hizmetler’le bağlantılı olarak bulunan herhangi bir yazılım, döküman ya da veri (“Yazılım”) üzerinde, tersine mühendislik yapmamayı, kaynak koda dönüştürmemeyi, sökmemeyi, veya başka bir yöntemle ortaya çıkarmamayı; mülkiyete ilişkin uyarı ve etiketleri Hizmetler’den ya da herhangi bir Yazılım’dan kaldırmamayı, Hizmetler’e ya da Yazılım’a bağlı olarak türetilmiş işleri modifiye veya tercüme etmemeyi, bu tarz işler yaratmamayı; Hizmetler ya da Yazılımlar’ı kopyalamamayı, dağıtmamayı, üzerilerinde rehin kurmamayı, temlik etmemeyi ya da bunları devretmemeyi veya bunlar üzerinde hiçkimse lehine hak tesis etmemeyi kabul ediyorsunuz. Hizmetler sadece kendi işiniz için (sivil ya da hayır işlerini de içeren) kullanılacak olup Hizmetler’i ya da Yazılımlar’dan herhangi birini dönüşümlü olarak ya da hizmet bürosu amacı için ya da her halükarda üçüncü kişilerin lehine olarak kullanmayacaksınız. Hizmetleri Avrupa Topluluğu’ndaki herhangi bir ülkede kullanıyorsanız; modifiye etme, tercüme etme, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, sökme ya da Hizmetler’e ya da Yazılım’a bağlı olarak türev işler üretmeye ilişkin yasaklar, Bilgisayar Programları’nın Hukuki Korunması’na ilişkin A.T. Konseyi Yönergesi’ni uygulayan mevzuat çerçevesindeki haklarınızı etkilememektedir.
 2. Hizmetler’in ve Sendloop şirket unvanlarının ve logolarının ve ilgili her türlü ürün ve hizmet isimlerinin, tasarım markalarının ve sloganların Sendloop’un ya da onun iştirakleri ya da tedarikçilerinin mülkü olduğunu beyan ve kabul etmektesiniz (toplu olarak, “Markalar”). Sendloop’un önceden yazılı onayı olmadan Markalar’ı hiçbir reklam, tanıtım ya da herhangi başka ticari bir faaliyette kullanma izniniz yoktur. Hizmetler’i kullanıyor olmanız size Hizmet’te, Yazılım’da ya da Markalar’da hiçbir hak ya da mülkiyet tahsis etmiyor olup, Hizmet’te, Yazılım’da ya da Markalar’daki hakların hiçbirinin satışı anlamına gelmemektedir. Duruma göre tüm mülkiyet hakları Sendloop’ta ya da onun üçüncü kişi tedarikçilerinde bulunmaktadır.
 3. Hizmetler’i sadece Sözleşme’ye ve ilgili mevzuata (spam, gizlilik, müstehcenlik ya da karalamaya ilişkin politikalar ve kanunlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) uygun olarak kullanacağınızı beyan, taahhüt ve garanti edersiniz. Herhangi bir üçüncü kişiye istenmeyen e-posta hazırlamak ya da göndermek amacıyla üçüncü kişi posta listelerine ulaşmaya çalışmayacağınızı ya da her halükarda kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz. Sendloop’u, yukarıda bahsi geçenlerin ihlal edildiği iddiası ya da Hizmletler’i kullanmış olmanız sebebiyle karşı karşıya kalabileceği her türlü talep ve dava sonucunda ortaya çıkabilecek zarar, kayıp, yükümlülük, uzlaşma, ve masraf (harcamalar ve makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) karşısında tazmin etmeyi ve korumayı kabul etmektesiniz. Sendloop’un, sizin tarafınızdan ya da Hizmetler’i kullanıyor olmanız sebebiyle ortaya çıkan içeriği denetleme zorunluluğu olmasa da, Sendloop bunu yapabilir ve yukarıdakileri ihlal ettiğini düşündüğü (ya da ihlal ettiği iddia edilen) her türlü içeriği kaldırabilir ya da bu yöndeki Hizmetler’in kullanılmasını yasaklayabilir.
 4. Hizmetler sadece hukuka uygun sebeplerle kullanılabilir. A.B.D., Türkiye ya da bulunduğunuz bölgedeki kanunları ihlal edecek materyallerin gönderilmesi ya da buna teşvik edilmesi yasaktır. Bu; müstehcen, tehdit, taciz, iftira içerikli ya da herhangi bir şekilde fikri mülkiyete ilişkin kanunları ya da üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden materyalleri de kapsamaktadır.
 5. Hizmetler’in farklı özelliklerini kullanarak, Sendloop’a bilgi (isim, iletişim bilgileri, veya diğer kayıt bilgileri) sağlama ihtimaliniz vardır. Sendloop bu bilgileri ve Hizmetler’i kullanmanıza ilişkin her türlü teknik bilgiyi, size sunacağı imkanları kişiselleştirmek, Hizmet çerçevesindeki hareketlerinizi kolaylaştırmak, ya da sizinle ayrıca irtibata geçmek için kullanabilir.
 6. Sendloop, üye listelerinizi ya da herhangi başka müşteri bilgilerinizi Hizmet için olanlar hariç başka amaçla kullanmayacaktır. Müşteri bilgileriniz başka kişilerle paylaşılmayacaktır. Bunlara ek olarak, Sendloop müşteri bilgilerinizi istenmeyen ticari e-posta göndermek amacıyla kullanmayacaktır.
 7. Zaman zaman Sendloop tarafından değiştirilebilecek Gizlilik Politikası’na uyum sağlamayı ve devam etmeyi kabul etmektesiniz.
 8. Sendloop’u, herhangi bir şekilde cinsel istismar, çıplaklık, müstehcen içerik, nefret, ırkçı ya da ayrımcı söylemler, alkol ya da uyuşturucu satışı ya da dağıtımı, kumar, ilaçlar, yasadışı yazılımlar, virüsler, ya da uygun bulmadığımız herhangi başka içerikle bağlantılı ya da bunları içeren e-posta kampanyaları göndermek için kullanamazsınız. Bu tarz içeriğin Sendloop aracılığıyla gönderilmesi halinde, Sendloop bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmeyecek olup, kullanıcı Sendloop’u bu sebeple oluşabilecek her türlü üçüncü kişi taleplerine karşı tazmin edecek ve koruyacaktır.
 9. Size tahsis edilmiş olan herhangi bir hesap ismi ve şifrenin gizliliğini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Sizin tarafınızdan izin verilmiş olsun olmasın size tahsis edilmiş olan hesabın kullanılmasından sadece siz sorumlusunuz. Şifrenizi kimseyle paylaşmamayı kabul etmektesiniz. Ayrıca, tarafınıza ait hesabın izinsiz kullanılması durumunda bizi derhal haberdar etmeyi ve atacağımız adımlarda bize yardımcı olmayı kabul etmektesiniz.
 10. Sendloop’un patentler, markalar, hizmet markaları ve telif hakları da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere web sitesindeki ve Hizmetler’i sağlamak için kullanılan Yazılımlar’daki tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi olduğunu beyan ve kabul etmektesiniz.
 11. Sendloop’un websitesinde yeni bir ücret skalası yayınlayarak ve/veya tarafınıza değişiklikle ilgili e-posta yollayarak ücretlerini herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tuttuğunu kabul etmektesiniz.

Ödeme

Kredi Kartıyla

 1. Güvenlik nedeni ile satın alma sırasında kredi kartınızın üç haneli güvenlik kodunu (CVC Numarası) girmeniz istenecektir. Güvenlik kodu kredi kartının arkasında, imza hanesinde bulunan kredi kartı numarasından sonra yer alan üç rakamdır.
 2. Bir alımı onayladığınızda ilgili tutar (vergi ve diğer masraflar dahil) ödeme için kullanılan kredi kartından tahsil edilir. Satın alma işlemi gerçekleştiğinde, tüm iptal ve ceza bilgilerini içeren bir onay e-postası alacaksınız.

PayPal İle

 1. Öncelikle, PayPal’e kaydolmalı ve kullanıma hazır durumda, onaylanmış bir PayPal hesabına sahip olmalısınız. Kayıt sırasında, ATM kartınızı veya kredi kartınızı PayPal hesabınızla ilişkilendirebilirsiniz. Ayrıca, “Top Up” opsiyonunu kullanarak PayPal hesabınıza para da yükleyebilirsiniz. Kişisel güvenliğiniz için, şahsi parasal bilgileriniz PayPal nezdinde güvenli bir şekilde saklanacak ve satıcılarla / hizmet sunucularla paylaşılmayacaktır.
 2. Ödeme yapmak için PayPal’i seçtiğinizde, e-posta adresiniz ve şifrenizle PayPal hesabınıza giriş yapmanız istenecektir. Bundan sonra ödemeyi onaylama butonuna tıklamanız yeterlidir.
 3. PayPal aracılığıyla ödeme yapmayı onayladığınızda, ödeme tutarı (vergiler ve masraflar da dahil olmak üzere) PayPal hesabınızdan çekilir. Alım tamamlandığında, cayma ve ceza bilgilerini de içeren bir teyid mesajı alacaksınız.

Cayma

Bu Sözleşme’den, imza tarihini takip eden 7 gün içinde, fakat her halükarda Hizmetler’in kullanılmaya başlanmasından önce cayabilirsiniz.

Fesih

 1. Bu Sözleşme’yi merhaba@Sendloop.com adresine e-posta göndererek göndererek her zaman feshedebilirsiniz. Yazışmalar adınızı, soyadınızı, ve Sendloop kullanıcı adınızı içermelidir. Bu Anlaşma’yı feshettiğiniz taktirde hiçbir geri ödeme yapılmayacaktır.
 2. Sendloop bu Sözleşme’yi ya da Hizmetler’i herhangi bir zamanda sebep olsun olmasın, ihbar ederek veya etmeden feshedebilir. Sendloop’un bu fesih sebebiyle size ya da herhangi üçüncü kişiye hiçbir yükümlülüğü olmayacaktır. Sendloop’un bu Sözleşme’yi Anti-SPAM Politikası’nın tarafınızdan ihlal edilmesi sebebiyle feshetmesi durumunda, tarafınıza hiçbir geri ödeme yapılmayacaktır.
 3. Sendloop fesih tarihinden itibaren 15 gün içinde arşivlenmiş verilerinizi silebilir. Bu Sözleşme’nin mülkiyet, garanti uyarısı ve sorumluluğun sınırlandırılması gibi doğası gereği fesihten sonra da ayakta kalması gereken hükümleri fesihten sonra da ayakta kalacaktır.
 4. Hesabınıza 120 günden uzun süre giriş yapmazsanız, hesap inaktif hale gelecektir. Bir hesabın inaktif olarak (tamamen Sendloop’un takdirinde olarak) sınıflandırılması durumunda, Sendloop söz konusu hesabı inaktif olarak işaretleyecektir. İNAKTİF HALE GELDİKLERİ TARİHTEN İTİBAREN, İNAKTİF HESAPLARIN TEKRAR AKTİF HALE GELMEK İÇİN 30 GÜNLERİ BULUNMAKTADIR, AKSİ HALDE HESAPLARI, ÜYE KAYITLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE TÜM VERİLERİYLE BİRLİKTE Sendloop VERİTABANINDAN KALICI OLARAK SİLİNEBİLİR.
 5. Sendloop, gönderimlerde eğer Türkiye, ABD, Kanada, İngiltere ve diğer tüm ulusal ve uluslararası anti-spam kurallarını ihlal eden bir soruna rastlarsa Sendloop hesabını önceden haber vermeksizin durdurma ve iptal etme hakkına sahiptir.

Para İadesi

Şirket politikası gereği, kısmi veya tam para iadesi yapmamaktayız. Servisimizi tamamen ücretsiz test edebilir ve servis satın alıp almamaya karar verebilirsiniz. Aylık plan aboneliğinizi dilediğiniz zaman iptal edebilir ve sonraki dönemlerde yenilenmesini engelleyebilirsiniz. Bu nedenle tahsilatı yapılmış ücretlerin iadesi mümkün değildir.

Sendloop olarak uygunsuz gönderim yapan, Türkiye Cumhuriyeti “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi” kanununa aykırı davranan, Amerikan CAN-SPAM yasasına aykırı davranan, Kanada CASL yasasına aykırı davranan Sendloop hesaplarını önceden uyarı yapmaksızın kapatma hakkını saklı tutuyoruz. Bu nedenle herhangi bir aylık plana üye olmadan önce veya email gönderim kredisi almadan önce kullanım sözleşmemizi, anti-spam ve gizlik sözleşmelerimizi dikkatle okumanız gerekmektedir. Sendloop’a üye olarak ve kullanarak sözleşmelerimizi kabul etmiş oluyorsunuz.

E-posta gönderimi çok komplike bir işlemdir. Sendloop olarak dünyanın en ileri gönderim sistemlerini oluşturmuş bulunmaktayız. Ancak gönderdiğiniz epostanızın alıcı tarafında inbox veya spam kutusuna düşüp düşmemesi çoğunlukla gönderici (siz) tarafından kaynaklanan problemlerden olmaktadır. Örneğin geçmişte yaptığı gönderim problemleri, düşük açılma oranları, yüksek hard bounce ve spam şikayetleri, vs. Bu nedenle epostaların inbox klasörüne ulaşmaması bir kusur olarak kabul edilemez ve bu nedenle para iadesi gerçekleştirilmez. Sendloop kullancısı olarak bunu kabul etmiş bulunuyorsunuz.

Garanti Uyarısı, Telafiler

HİZMETLER’İN KULLANIMI YA DA HİZMETLER’E DUYDUĞUNUZ İTİMAT SEBEBİYLE GERÇEKLEŞTİRECEĞİNİZ EYLEMLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE, HİZMETLER’İN KULLANILMASI VE HİZMETLER’E İTİMADINIZIN RİSKİ TAMAMEN SİZE AİTTİR. Sendloop, HİZMETLER’İN KESİNTİSİZ YA DA HATASIZ OLACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTE; YA DA HİZMETLER’İN KULLANIMINDAN ELDE EDİLECEK SONUÇLAR YA DA KARA İLİŞKİN OLARAK HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTADIR VE Sendloop TİCARİ ELVERİŞLİLİĞE İLİŞKİN ZIMNİ GARANTİLER, ÖZEL BİR AMACA UYGUN OLMA, İHLAL DURUMUNUN OLMAMASI GİBİ AÇIK YA DA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDETMEKTEDİR.

Hizmetler’in aksaması ya da icra edilmemesi sebebiyle elde edebileceğiniz tek telafi, Sendloop’un Hizmetler’i ayarlamak ya da tamir etmek için ticari olarak uygun her türlü çabayı sarf etmesi olacaktır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ EN İLERİ ÖLÇÜDE, HİÇBİR ŞART ALTINDA VE HİÇBİR HUKUKİ TEORİ, HAKSIZ FİİL, SÖZLEŞME, VEYA HERHANGİ BAŞKA BİR ŞEKİLDE, Sendloop VEYA Sendloop’un HİZMET SAĞLAYICILARI, SAHİPLERİ, İŞ ORTAKLARI, BİLGİ SAĞLAYICILARI, HESAP SAĞLAYICILARI, LİSANS VERENLERİ, ÇALIŞANLARI, DİSTRİBÜTÖRLERİ VEYA ACENTALARI (BU BÖLÜM ÇERÇEVESİNDE TOPLU OLARAK “Sendloop” OLARAK ADLANDIRILACAKLARDIR), Sendloop BU ZARARLARIN DOĞMA İHTİMALİ YA DA HERHANGİ BAŞKA BİR KİŞİ TARAFINDAN BİR TALEPTE BULUNULACAĞINDAN ÖNCEDEN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA DAHİ, SİZE VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR KİŞİYE DOĞRUDAN YA DA DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, TEMİNAT, DUYULAN İTİMAT SEBEBİYLE, YA DA HERHANGİ BİR FİİLİN SONUCUNDA OLUŞAN ZARARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BUNUNLA BERABER, Sendloop’un HERHANGİ BİR SEBEPTEN DOLAYI SİZE KARŞI SORUMLU OLDUĞUNA KARAR VERİLİRSE, VE DAVANIN ŞEKLİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK (SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL (İHMAL DE DAHİL OLMAK ÜZERE), ÜRÜN SORUMLULUĞU, VEYA BAŞKA BİR SEBEPLE), Sendloop’un TARAFINIZA OLAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ, HİZMET İÇİN ÖDEDİĞİNİZ MİKTARLA SINIRLI OLACAKTIR. BAZI YETKİ ALANLARI ARIZİ YA DA HERHANGİ BİR FİİLİN SONUCUNDA OLUŞAN ZARARLARDAN MUAFİYETİ YA DA BUNLARIN SINIRLANDIRILMASINI KABUL ETMEDİKLERİNDEN, BU SINIRLANDIRMALARIN YA DA MUAFİYETLERİN SİZE UYGULANAMAMASI İHTİMALİ VARDIR.

Çeşitli Hükümler

 1. Bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün uygulanamaz ya da geçersiz bulunması halinde, söz konusu hüküm bu Sözleşme’nin tamamen yürürlükte kalabilmesi ve uygulanabilmesi amacıyla olabildiğince sınırlı bir şekilde yorumlanacak ve ilgili hüküm olabildiğince elenecektir.
 2. Sendloop ve siz, Sözleşme’nin tarafların ortak mutabakatının tam ve münhasır beyanını oluşturduğunu ve daha önceki tüm yazılı ve sözlü sözleşmelerin, iletişimin ve Sözleşme konusuyla ilgili tüm anlaşmaların yerine geçerek bunları feshettiğini, ve burda aksi belirtilmediği sürece tüm feragat ve tadillerin her iki tarafça imzalanarak yazılı olarak yapılması gerektiğini kabul ederler. Herhangi bir tarafın bu Sözleşme çerçevesindeki ya da kanunlarda ya da hakkaniyet çerçevesinde var olan haklarını ya da telafi yöntemlerini kullanmak konusunda geç kalması ya da bunları ihmal etmesi söz konusu hak ya da telafi yönteminden feragat anlamına gelmeyecektir.
 3. Sözleşme’nin asgari süresi yoktur. Sözleşme, seçilen hizmet tipine göre ve Sendloop’un kendi takdirine bağlı, dilediği zaman hizmeti durdurma ve bu şekilde, başka herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın Sözleşme’nin feshedilmiş sayılması esas olmak üzere, yürürlükte kalır.
 4. Bu Sözleşme’nin sonucu olarak hiç bir acentalık, ortaklık, ortak teşebbüs, ya da istihdam ilişkisi kurulmamış olup Sendloop’u hiçbir şekilde bağlama yetkisine sahip değilsiniz.
 5. Bu Sözleşme çerçevesindeki hakların icra edilebilmesi için açılacak her türlü dava ya da takipte, kazanan taraf bu sebeple yaptığı masraf ve avukatlık ücretlerini talep etme hakkına sahip olacaktır.
 6. Hukuk seçimi ya da kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın, bu Sözleşme Türkiye kanunlarına tabi olacaktır. Şikayet ve itirazlarınız konusundaki başvurular, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen ve 2011 yılı için 1.031,87 TL olan parasal sınırlar dahilinde ise Hizmetler’i satın aldığınız veya ikametgahınızın bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine, bu sınırın üstündeyse tüketici mahkemesine yapılabilir. Türkiye’nin yargı yetkisine tabi olmamanız halinde, bu Sözleşme çerçevesindeki tüm uyuşmazlıklarda İstanbul, Türkiye’deki mahkemeler ve icra mahkemeleri yetkili olacaktır.
 7. Bu Sözleşme altındaki tüm bilgiler ticari amaçlarla sunulmaktadır.

Sistem Gereksinimleri

Sendloop’u kullanabilmek için öncelikle sabit bir İnternet bağlantısı gereklidir. Bunun dışındaki sistem gereksinimleri teknolojiyle birlikte sürekli değişmekte olup, üye olduktan sonra yeterli sistem gereksinimlerini sağlayamamanız sebebiyle Sendloop’u kullanamamanız halinde kullanamadığınız dönem için olan üyelik bedeli tarafınıza iade edilecektir.

E-posta göndermek için uyulması gereken kurallar

 1. Tüm Sendloop müşterileri Hizmet aracılığıyla e-posta gönderirken ABD Federal CAN-SPAM kurallarına ve Sendloop’un Anti-Spam Politikası’na uymalıdır. Aynı şekilde, Sendloop sistemi aracılığıyla gönderilecek e-posta mesajlarının aşağıdaki kriterlere uygun olmalarını bekliyoruz:
  1. Tüm e-postalar bir tıkla ulaşılabilecek Sendloop’un kendi abonelikten çıkma linkini içermelidir. Sendloop, tüm kampanyaları abonelikten çıkma linkinin var olduğunu kontrol etmek için taramaktadır. Eğer böyle bir linkin olmadığı anlaşılırsa, kullanıcı uyarılmakta, ve devam etmeden önce abonelikten çıkma linki eklemesi önerilmektedir.
  2. Tüm e-postalar, şirketinizin adresi ya da telefon numarası gibi İnternet’le bağlantılı olmayan iletişim bilgileri içermelidir.
  3. Tüm e-postalar, alıcının söz konusu e-postayı alma sebebini içermelidir. Örneğin, “Bu mesajı ABC Şirketi’nden www.abc.com adresindeki e-posta listemize kaydolduğunuz için almaktasınız” gibi.
 2. Bu üç kural, Sendloop’un itibarını ve en büyük ISP ve güvenilir liste programlarındaki güvenilir liste statüsünü korumasına yardımcı olacaktır. Herhangi bir zamanda kampanyanızın bir AOL, Hotmail veya bunun gibi bir e-posta servisi tarafından SPAM olarak işaretlenmesi halinde, Sendloop sizi ihtar etmeden hesabınızı iptal etme hakkını saklı tutar.

E-posta ve İzin Uygulamaları

 1. Hizmetler’le bağlantılı olarak gönderilen her e-posta mesajı Sendloop’un “abonelikten çıkma” linkini içermelidir. Söz konusu her link mesajı göndermenizden itibaren otuz (30) gün boyunca aktif olacaktır. Söz konusu linki kaldırmamayı, işlevsiz hale getirmemeyi ya da bunlara teşebbüs etmemeyi kabul etmektesiniz.
 2. Sadece izinlerini almış olduğunuz kişileri içeren listeleri almayı, bunlara ulaşmayı ve bunları kullanmayı kabul etmektesiniz, söz konusu izin yazılı olarak ya da elektronik iletişim araçlarıyla alınmış olabilir (not: satın alınan listeler kullanılamaz; sorunuz varsa lütfen Sendloop ile iletişime geçiniz). Alıcılara gönderilen e-postaların içeriği izinle bağlantılı olmalı ve göndericinin kimliğinin, konunun ve amacın ve aynı zamanda fiziksel bir adresin ve e-posta adresinin de anlaşılmasına yetecek bilgileri içermelidir.
 3. Dağıtım listelerine, haber gruplarına veya spam e-posta adreslerine mesaj gönderemezsiniz.
 4. Sendloop 3 gün içinde abonelikten çıkma işlemlerini inceleyecek, düzeltecek ve işleme koyacaktır. Sendloop hesabınız aracılığıyla mesajların gönderildiği e-posta adreslerini güncellemek ise sizin sorumluluğunuzdadır.
 5. Hizmet aracılığıyla göndermiş olduğunuz e-postalar, alıcılar tarafından suistimal sebebiyle şikayet edilebilir. Gizlilik sebebiyle Sendloop, e-posta kampanyanızı şikayet eden kişilerin e-posta adreslerini sizinle paylaşamamaktadır. E-posta kampanyanızın, endüstri normlarının üzerinde şikayet almamasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Sendloop, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, suistimal sebebiyle alınan şikayetlerin endüstri normları çerçevesinde olup olmadığına karar verecektir, kararı bu Sözleşme çerçevesinde nihai, bağlayıcı ve kesin olacaktır.
 6. Sendloop tamamen kendi takdirinde olmak üzere, yukarıda belirtilen e-posta ve izin uygulamalarından herhangi birini ya da Sendloop Anti-Spam Politikası’nı ihlal ettiğinize inanırsa, tamamen kendi takdirinde olmak üzere Hizmetler’e erişiminizi ödediğiniz bedeli iade etmeksizin derhal kesebilir.
 7. Hesabınız herhangi bir sebeple Sendloop tarafından iptal edilirse, bir daha Sendloop Hizmetleri’ne başka bir isim altında ulaşmanız mümkün olmayacaktır.
 8. Söz konusu içeriğin tüm mülkiyet hakları size ait olmadıkça (ya da söz konusu içerikteki mülkiyet hakkının sahibinden geçerli bir lisans almadıkça) ve ilgili tüm gizlilik ve tanıtım haklarıyla ilgili olarak ibraname almadığınız sürece, elektronik haber bülteni yaratmak ya da başka bir sebeple websitesine içerik eklemeyeceğinizi ya da yüklemeyeceğinizi beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Talep ve Şikayetler İçin

E-mail: legal@sendloop.com

 
DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYIN